Firmy (nalezeno 115 firem)

GEMATEST spol. s r.o.

Adresa
Dr. Janského 954, 252 28 Černošice
E-mail
email  
Web
http://www.gematest.cz
Telefon
+420605765448

Provádíme geotechnický a inženýrskogeologický průzkum. Dále geotechnický dozor na stavbách, penetrační sondování, zatěžovací zkoušky, kontroly hutnění, zkoušky zemin, hornin, stavebních materiálů a chemické analýzy v akreditovaných laboratořích.

Ing. Vladimír Čermák

Adresa
Kaštanová 1481, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
E-mail
email  
Web
http://www.profigeodet.cz
Telefon
+420603276230

Provádíme geodetické práce a související činnosti, jako je vytyčování vlastnických hranic, tvorba geometrických plánů, zaměřování a vytyčení staveb rodinných domů, výškopisné a polohopisné měření pro projektování a další zaměřování dle požadavků objednavatele.

Produkty (nalezeno 55 produktů)

Logo

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra, včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

Logo

Laboratorní zkoušky

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru ...

Laboratorní zkoušky zemin

Laboratorní zkoušky zemin

Společnost disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro provádění laboratorních a polních zkoušek zemin, hornin a kameniva.

Logo

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod, průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů apod.)

Logo

Geotechnika a inženýrská geologie

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby, posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb, posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce, odborné posudky pro územní ...

Tvorba geometrických plánů - Ing. Vladimír Čermák

 • Lokalita : Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Geodetické práce - Ing. Vladimír Čermák

 • Lokalita : Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Vytyčovací práce

 • Lokalita : Lysá nad Labem

Speciální práce - GEOKING

 • Lokalita : Kralupy nad Vltavou

Katastr nemovitostí - GEOKING

 • Lokalita : Kralupy nad Vltavou

Hydrogeologický průzkum

 • Lokalita : Příbram

Měření radonového rizika

 • Lokalita : Příbram

Práce v oblasti katastru nemovitostí

 • Lokalita : Kralupy nad Vltavou

Práce v inženýrské geodézii

 • Lokalita : Poděbrady III

Zaměření pozemku

 • Lokalita : Kolín V

Inženýrská geodézie

 • Lokalita : Mnichovo Hradiště

Vytyčování vlastnických hranic

 • Lokalita : Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Polohopisné a výškopisné plány

 • Lokalita : Lysá nad Labem

Geometrické plány

 • Lokalita : Lysá nad Labem

Investiční výstavba - GEOKING

 • Lokalita : Kralupy nad Vltavou

Polní geotechnické zkoušky

 • Lokalita : Černošice

Podklady pro projekty

 • Lokalita : Kralupy nad Vltavou

Inženýrská geodezie

 • Lokalita : Kralupy nad Vltavou

Geodetická kancelář

 • Lokalita : Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Práce v katastru nemovitostí

 • Lokalita : Poděbrady III

Katastr nemovitostí

 • Lokalita : Příbram

Geodetické práce

 • Lokalita : Kolín V

Katastr nemovitostí

 • Lokalita : Mnichovo Hradiště