Rostlinná výroba

V současné době obhospodařujeme 5 500 ha zemědělské půdy. Zaměřujeme se na pěstování obilovin a krmných plodin pro živočišnou výrobu a bioplynovou stanici. Hlavní tržní plodiny jsou: potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka, mák, zelený hrášek. Pro zabezpeční krmiva pro chov skotu je to silážní kukuřice a víceleté pícniny, vojtěška, jetel a trávy.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Zlatníky-Hodkovice

Kontakt

AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Adresa
Vestecká 2, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
Web
http://www.agrojesenice.cz